Niệm phật khi nào vào thời gian nào?

21/07/2020

Thực tế, việc niệm Phật không kể thời gian, không kể khi nào, cho dù đang: đứng, nằm, ngồi, làm việc gia đình,… đều có thể niệm Phật được. Người niệm Phật cần phải nhớ lấy câu “Tịnh niệm tương kế” – tứ là thời thời khắc khắc cần phải bám vào câu “A Di Đà Phật”.

Khi nào thì nên niệm Phật?

Lỡ bị quên niệm Phật, khi vừa mới sực nhớ ra thì phải niệm ngay, cần giữ tính liên tục của chúng để trở thành một thứ sống chúng. Cứ niệm phật cho tới khi nào tâm luôn thì lúc nào trong tâm cũng niệm Phật được. Cũng có thể khi lâm chung thì mình sẽ niệm Phật được dễ dàng hơn, tức là chắc chắc mình cũng được vãng sanh. Từ đại sức Ấn – Quang, vị Tổ thứ 13 của Tông Tịnh – Độ đã cho phép việc niệm Phật ngay lúc đi cầu nữ, nhưng cần phải niệm thầm trong đầu.

Niệm Phật giúp tĩnh tâm khá hiệu quả

Niệm Phật giúp tĩnh tâm khá hiệu quả

Nếu được thì các thành viên trong gia đình cũng nên tổ chức giờ niệm Phật là tốt nhất. Nên niệm Phật vòa lúc sáng sớm và tối là thời gian phù hợp nhất, vừa không bị mất thời gian làm ăm. Lại vừa dễ tụ họp các thành viên. Vào buổi sáng sau khi vừa niệm Phật thì nên phát nguyện vãng sanh, bạn có thể đọc với bài phát nguyện như sau:

Nguyện sanh Cực-lạc cảnh Tây-phương

Chín Phẩm Hoa Sen là cha mẹ.

Hoa nở thấy Phật chứng Vô-Sanh

Bồ-tát Bất thối là bạn lữ.

Hoặc có thể đơn giản hơn với các nguyện như sau:

“Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu báo thân này được sanh về Tây phương Cực Lạc. Ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ”.

Bạn cũng có thể nguyên như thế, nên ghi lại câu nguyện thành bài thơ để nguyện thuộc lòng như sau:

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh-Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ.

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát lòng Bồ-đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh nước Cực-lạc.

Thành tâm thì có cảm ứng.

Niệm Phật giúp tâm mê muội trở nên trong sáng hơn

Tâm của chúng ta cũng vô tình bị làm mở đục, cũng không khác gì nước bị bùn làm nhơ làm ngầu đục. Muốn cho nước đục kia trở thành trong, thì không có phương pháp nào hay hơn là gia chút phèn vào, thì những chất bẩn ngầu dducjd dó sẽ dần dần bị lặng xuống, lúc đó nước đục trở thành trong sạch. Đối với việc niêm Phật cũng như vậy, có công năng loại bỏ các vong niệm đen tối ở trong tâm của mỗi người, làm cho con người tâm mê muội, bị mờ ám càng trở nên sáng suốt hơn, không khác gì với chất phèn làm cho nước trở nên trong.

Niệm Phật Công Đức giúp tĩnh tâm

Niệm Phật Công Đức giúp tĩnh tâm

Việc niệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, bởi mỗi câu niệm Phật đều có 3 tạng kinh điển, hết thầy thần chú, và cũng là những pháp viên đón, như tham thiền, quán tưởng,…

Theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy rằng: “Sau khi Phật nhập diệt, về đúng với thời kỳ mạt pháp, đến kiệp hoại, tất cả các kinh sẽ bị tiêu diệt hệt, chỉ còn lại kinh Di Đà được lưu truyền lại cả trăm năm rồi cũng sẽ bị diệt luôn. Và lúc bấy giờ chỉ còn lại một câu niệm Phật gồm có 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, mà đầy đủ năng lực đưa chúng sanh về cõi Cực Lạc.”

Lời Phật dạy bảo không sai, đã có nhiều nhân vật chuyên trì về một câu niệm Phật, mà biết được ngày giờ và thấy được điềm lành trước khi vãng sanh.

Trong đó với 3 pháp môn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, mặc dù không đồng mà kết quả đều thù thắng. Phật tử đều có thể tùy theo vào trình độ, vào hoàn cảnh của mình mà có thể tu, 2, hoặc cả 3 pháp. Đơn giản như: người biết chữ, khỏe mạnh, có công ăn việc làm không bận rộn, thì nên tụng kinh, trì chú, niệm Phật đủ cả 3 pháp môn. Còn với người tuổi già, sức yếu, mắt mờ, răng rụng, miệng lưỡi phều phào, thân thể bị mỏi mệt, nếu tục kinh, trì chú không nổi thì cần phải chuyên tâm niện phật, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng cần phải niệm Phật. Nhưng đối với các Phật tử cần nhớ, mỗi khi miệng tụng kinh, trì chú, niệm phật, tay gõ mõ, đánh chuông, lần chuối, thì tâm trí cần phải gột rửa hết tất cả các ý nghĩ bất chính, các tham vọng, lòng ham muốn đê hèn, và tạc vào trong tâm trí về hình ảnh của Đấng Từ Bi.

Lúc này sẽ noi gương Ngài, mở lòng thương rộng lớn, ngỡ tới nỗi thống khổ cuả muôn loài và phát nguyện mang lại sức ình ra, ban vui cứu khổ cho tất cả. Tới khi thôi tụng niệm, cần trở lại tiếp xúc với công việc đời thường, thì cần phải làm như thế nào cho các hành động của mình cũng được từ bị theo như các tư tưởng và lời nói của riêng mình.

Hướng dẫn niệm Phật khi đi ngủ

Trích yếu sách Tử Bách Lão Nhật Tập của đại sư Tử Bách Đạt Quán đời Minh về Nhật tâm niệm Phật như sau:

“Nhật Tâm chính là chỉ có một tâm niệm Phật, nếu nhắm mắt liền quên đi thì niệm Phật như thế cho dù có niệm một vạn năm cũng sẽ vô ích. Cần phải trong lúc ngủ cũng cần niệm Phật không được gián đoạn thì đó mới có được phần thoát khổ nổi.

Còn trong giấc ngủ không niệm Phật được, quên đi thì khi mở mắt ra cần buồn khóc, nhỏm dậy ngay, tới trước mặt đức Phật dập đầu tới khi chảy cả máu, hoặc niệm ngàn tiếng, vạn tiếng, đốc hết cả sức mình mới thôi. Có làm như vậy chừng 2-30 lần ắc sẽ tự nhiên trong khi ngủ mê mệt, việc niệm Phật cũng không bị gián đoạn.

Người đời dành 2-30 năm, hay cả đời niệm Phật chơi tới lâm chung nhưng lại vô hình dùng trong lúc ngủ nghỉ không hề có ý nghĩ tới Phật. Người sống như đang tỉnh, người chết như mộng; Chính vì thế, người nào trong mộng mà vẫn niệm Phật thì khi lâm chung sẽ không còn loạn vậy. Để kiểm nghiệm một cách chính xác xem mình có niệm Phật đúng hay không thì chỉ cần quan sát khi mình hoan hỷ và phiền muộn thì sẽ biết Tâm mình có chơn thật hay giả dối.

Niệm phật trước khi đi ngủ như thế nào là tốt nhất

Niệm phật trước khi đi ngủ như thế nào là tốt nhất

Đúng hơn, người Chơn Tâm Niệm Phật cho dù là lúc hoan hỷ hay khi phiền muộn thì tất nhiên vẫn luôn “Niệm Niệm không hề giãn đoạn, bởi phiền não chẳng lay động được lòng người đó được, hoan hỷ cũng không lay động được người đó”. Phiền não lẫn hoan hỷ đều không thể lay động nổi người đó trong những cảnh sanh tử sẽ tự nhiên không thấy hoảng sợ. Nay người niệm Phật vừa mới gặp phải chút vui mừng, giận hờn đã bị vứt A Di Đà Phật ra sau, thì sao mà việc niệm Phật còn được linh nghiệm nữa.

Nếu đã thực hiện theo các các niệm Phật của tôi, thật sẽ cũng có thể không quên đi câu A Di Đà Phật trong những lúc yêu ghét, nhưng chặc được lợi ích chút nào trong cuộc sống mỗi ngày cũng như khi lâm chung chẳng được vãng sanh bởi theo cacsi lưỡi của con người ắt sẽ bị gãy nát.

 Tịnh tâm khi đi ngủ

Trước hết, bạn cần phải nhập Tâm vào câu nói Kinh Quán Âm dưới đây: “Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Bi Quan Thế Âm Quán Tự Tại Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.”

Khi bạn đã nhập tâm được câu Kinh ở trên, lúc này chúng ta cũng có thể thực hiện khi đi ngủ với các điểm ở dưới đây:

+ Yêu cầu: Không được luyện tập trong lúc say xỉn rượu bia.

+ Động tác: Mặc trang phục vừa đủ ấm, nằm ở trên giường, 2 tay để lognr tự nhiên theo dọc thân. Sử dụng mũi hiets thật sâu khí vào bụng, với cách này thở phảo hết khí từ trong bụng ra bằng miệng.

+ Quan trọng: Không được thở quá chậm và quá gấp mà thở thật tự nhiên.

+ Lặp lại theo đúng 3 lần: hít bằng mũi, thở ra bằng miệng.

Khi đã chút hế được khí từ trong bụng qua miệng thì chúng ta sẽ có cảm giác như minhfd dã tự nguyệt chút được hết các vui buồn, mệt nhọc,… trong suốt ngày dài. Vẫn nằm ở tư thế ngay ngắn, mắt từ từ nhắm lại, và lúc này sử dụng về ý niệm để đọc thầm các câu Kinh Quán Âm đã được đọc nhập Tâm.

Note: Không được đọc quá to làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, lúc đầu mới chưa quen thì có thể nhẩm thầm bằng miệng, khi đã quen rồi và nhập Tâm thì chỉ cần tụng thầm từ Tâm tụng ra.

Đây là những chia sẻ về niệm Phật mà Đồ gỗ Tâm Linh đã tổng hợp lại, mong rằng với những thông tin chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn phần nào trong cuộc sống càng trở nên tươi đẹp hơn.

Xem thêm: Lời dạy của Đức Phật về khổ đau và hạnh phúc

Bài viết cùng chuyên mục

1975 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Những câu hỏi đặt ra cho người sinh năm 1975 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Tất cả đều được giải mã khá chi tiết và cụ thể trong từng phần ở bài viết này. ...

20/02/2021

1974 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Có rất nhiều thông tin liên quan tới 1974 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Vậy hãy cũng Đồ Gỗ Tâm Linh tìm hiểu và xác nhận những thông tin này một cách chính xác nhất, giải đáp những thắc mắc của người sinh năm 1974. ...

20/02/2021

1973 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Sinh vào năm 1973 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Nắm bắt được những yếu tố này sẽ giúp bạn có được thông tin phong thủy của mình. ...

20/02/2021

1972 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Người sinh năm 1972 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Bạn là người sinh năm 1972 và đang muốn mua một đồ vật phong thủy. ...

20/02/2021

1971 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Người sinh năm 1971 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Đây là câu hỏi của rất nhiều người trong số đó là người sinh năm 1971. Mời các bạn đọc bài viết chi tiết của Đồ Gỗ Tâm Linh tổng hợp để hiểu rõ hơn vè năm sinh 1971 nhé. ...

18/01/2021

1970 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Nam hay nữ sinh năm 1970 đều có chung một câu hỏi “1970 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Ai sinh ra trên đời đều có những vận mệnh riêng cho từng số phận cuộc đời. Tại sao có người mới sinh ra luôn luôn gặp nhiều may mắn. ...

18/01/2021

Lựa chọn tranh lịch phong thủy trong năm Tân Sưu 2021 như nào?

Năm Tân Sửu chính là năm con trâu đứng thứ 2 trong 12 con giáp, với người tuổi này thường hay có tính nhẫn lại, kiên trì, luôn thiên về cuộc sống ổn định ...

12/01/2021

1969 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? - aphan da chỉnh heading

Đối với những người sinh năm 1969 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Đang là một trong những câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người. ...

30/12/2020

1968 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: “1968 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?” Nhằm giải mã về những thắc mắc để thuận tiện trong công việc, tình cảm cũng như cuộc sống hàng ngày? ...

30/12/2020

1967 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Có rất nhiều người tò mò không biết những người sinh năm 1967 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? ...

29/12/2020

1966 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào?

Những người sinh năm 1966 Tuổi gì, Mệnh gì, hợp Màu gì, hợp tuổi nào, Hướng nào? Bạn sinh năm 1966, đã trải qua nhiều giai đoạn, biến cố thăng trầm của cuộc đời. ...

29/12/2020

Văn khấn ngày rằm tháng 11 âm lịch chi tiết

Tháng 11 âm cũng chính là khoảng thời gian sắp hết năm, với mọi mong ước cũng đã gần như hoàn thành của cả năm. ...

28/12/2020